26/05/2024

Kadınlar Olarak Yerel Yönetimlere Çağrımızdır

Biz kadınlar olarak, doğal ve insan kaynaklı afetlere, ekonomik krizlere ve salgınlara karşı dirençli mahalleler ve şehirler istiyoruz. Tarım alanlarının korunduğu, afet risklerini azaltacak eylem planlarının […]
Buy now