Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, 2014 yılında, kadın kooperatiflerinin sosyal ve ekonomik etkilerini artırmak üzere kurumsal kapasitelerini iyileştirmek, bu kooperatiflerin ülke ekonomisindeki paylarını artırmak, ortak ihtiyaç ve hedefleri için güç birliği yapmak üzere aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve ulusal ve küresel düzeyde benzerleriyle bilgi ve deneyim paylaşım imkanları yaratmak amacıyla kuruldu. Simurg, kadın kooperatiflerinin dayanışma platformudur.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Simurg sekretaryasını Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) yürütmektedir. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak, yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Türkiye'de Kadın Kooperatifleri

Kadın kooperatifleri yerelden ortak sorunlara çözümler üretiyor, sosyal ve ekonomik değerler yaratarak kalkınmada önemli bir rol oynuyor...

2000'li yılların başında Türkiye'de dar gelirli kadınlar kendileri için kalıcı hizmet üretebilmek, öncelikleri ve ihtiyaçlarını gündeme getirebilmek ve kaynak yaratabilmek için çok önemli bir hareket başlattılar: KEDV'in desteği ile kooperatifleşmeye başladılar.

Bugün 61 ilde yılda 20.000 kadına ulaşan kadın kooperatifleri, erken çocukluk eğitim hizmetleri sunmaktan kadınlara yönelik çeşitli eğitim çalışmalarına, ortaklaşa ekonomik girişimlerden ortak sorunların çözümü için platformlar oluşturmaya kadar çok çeşitli alanda faaliyet gösteriyorlar.

Simurg İlkeleri

  • Kapsayıcılık
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Katılımcılık
  • Farklılıklara saygı
  • Bağımsız bir kadın hareketi perspektifini paylaşmak

Kurucu Kooperatifler

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği İlk Adım, Kartal, Bahçelievler, Biga, Karabiga, Balçova ve İpek Yolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifleri tarafından kuruldu.

Faaliyetlerimiz

İletişim ve deneyim paylaşımı

Kadın Kooperatifleri Kardeşliği Programı kapsamında kadın kooperatifleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor, ulusal ve küresel düzeyde deneyim paylaşımını kolaylaştırıyoruz.

Program desteği ve iş geliştirme

KEDV işbirliğinde KEDV programlarını Simurg üyeleriyle buluşturuyoruz. Kadın kooperatiflerine kurumsal kapasite geliştirme ve program desteği sağlıyoruz.

Kaynakla buluşturma

Simurg üyelerini proje ortaklıklarına girmeleri için yönlendirmeler yapıyor, hem KEDV hem de diğer kurum kaynaklarıyla buluşturuyoruz.

Savunuculuk çalışmaları

Kadın kooperatifleri çalışma alanlarında AR-GE ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz.

Buy now