Faaliyetlerimiz

İletişim ve deneyim paylaşımı

Kadın kooperatifleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor, ulusal ve küresel düzeyde deneyim paylaşımını kolaylaştırıyoruz.

Program desteği ve kapasite geliştirme

Kadın kooperatiflerine kurumsal kapasite geliştirme ve program desteği sağlıyoruz.

Ekonomik girişimlerin desteklenmesi

Kadın kooperatiflerinin ekonomik girişimlerini destekliyoruz.

Savunuculuk ve AR-GE çalışmaları

Kadın kooperatifleri çalışma alanlarında AR-GE ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz.

Buy now