SİMURG Neler Yapıyor?

- SİMURG, kadın kooperatifleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor, ulusal ve küresel düzeyde deneyim paylaşımını kolaylaştırıyor.

- SİMURG, kadın kooperatiflerine kurumsal kapasite geliştirme ve program desteği sağlıyor.

- SİMURG, kadın kooperatiflerinin ekonomik girişimlerini destekliyor.

- SİMURG, ARGE ve savunuculuk çalışmaları yürütüyor.


Buy now