I. KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASI
27-28 Mayıs 2005

Buluşmanın ilk günü kooperatif temsilcilerinin birbirlerini ve kooperatiflerinin çalışmalarını daha yakından tanıyabilmesi için etkinlikler yapıldı. Öncelikle kooperatiflerin getirdikleri tanıtım panoları ve üretilen ürünlerin sergilendiği standlar düzenlendi. Ardından da toplantılara başlandı. İlk olarak küçük gruplarda bu toplantıdan beklediklerimizi konuştuk, ardından da kooperatifler sunuşlarını yaparak kendilerini tanıttılar.

II. KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASI
11 -10 Nisan 2008 // Taxim Hill Oteli, İstanbul

2005 yılında yapılan ilk toplantı sonrası, tekrar buluşmamız sevindirici. Hep birlikte olmak çok önemli, bundan dolayı çok memnunuz. Açıkçası, 2000’de kadın kooperatifleri hareketi başladığında bu kadarını beklemiyordum. Bir yandan, dünyada da böyle bir hareket olduğunu fark ediyorum.Kooperatifçiliğin bizim açımızdan öncelik olmasa bile istihdam açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çok uluslu şirketler dediğimiz şirketlerin istihdam kapasitesinden, %7 daha fazla kooperatiflerin istihdam kapasitesi olduğu ortaya çıkmış ve bu da kadınlar açısından çok önemli.

III. KOOPERATİFLER BULUŞMASI
11–12 Kasım 2008// İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri, İstanbul

III. Kadın Kooperatifleri Buluşması 11–12 Kasım 2008 tarihlerinde Türkiye’nin 19 ilinden 43 kadın kooperatifi, 2 kadın derneği ve 1 kooperatif girişiminin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya kooperatiflerin yanı sıra uzmanlar ve basın temsilcileri ile birlikte 59 kişi katıldı.

8 yıldır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaygınlaşan yerel kadın kooperatifleri bugün kadınların ihtiyaçlarına yanıt verme ve onların potansiyelini görünür kılma konusunda önemli bir model haline geldi. Kadın kooperatifleri ile çalışmalar yürüten KEDV kooperatifler arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek; paylaşımı arttırmak için toplantılar düzenlemiş ve ilk olarak 2005 yılında I. Kooperatifler Buluşması gerçekleşmiştir.

IV. KOOPERATİFLER BULUŞMASI
6-7 Ocak 2011 // İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri, İstanbul

IV. Kadın Kooperatifleri Buluşması, 06–07 Ocak 2011 tarihlerinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 45 kadın kooperatifi ve 3 kooperatif girişiminin katılımıyla gerçekleşti.

8 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı (KİA) tarafından düzenlenen bu toplantıda, kadın kooperatifleri ilk defa hükümet ve Bakanlık temsilcileriyle bir araya geldiler. Toplantıya kooperatif ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları olmak üzere 160 kişi katıldı. Ekte katılımcı listesi sunulmaktadır.

V. Kadın Kooperatifleri Buluşması Raporu
23-25 Aralık 2015 // İstanbul

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından organize edilen 5. Kadın Kooperatifleri Buluşması; 23-25 Aralık 2015 tarihleri arasında 3 gün süreyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Buluşmaya 27 ilden, 60 Kadın Kooperatifinden (5’i tarımsal kalkınma ve 2’si girişim olmak üzere) 99 temsilci katıldı

Buy now