Kadın Kooperatifleri yerelden ortak sorunlara çözümler üretiyor, sosyal ve ekonomik değer yaratarak kalkınmada önemli bir rol oynuyor.

Buy now